Allò que no està originàriament imprès en un llibre, però que està en el llibre: dedicatòries (de l'autor o de qui regala), ex-libris, anotacions, segellats, curiosos punts de lectura, enquadernacions...

viernes, 23 de marzo de 2012

Excursus: cagada digitized by Google

Avui surto dels únics exemplars a fi i efecte d'expressar el meu astorament. Jo pensaba que a Google llibres feien servir utillatge d'aquest tipus:O bé d'aquest altre:


Però resulta que consultant un llibre m'he trobat amb això:


És digne d'atenció l'equipament: fixeu-vos quins guants protectors (poc pressupost?). Home, potser només cal tocar les pàgines (perquè s'aguantin) amb la punta dels dits, però l'evidència és que el tiu aquest hi recolza mitja mà, amb tanta traça que envia vuit línies a la dimensió desconeguda. No sé, potser és veritat que n'estic fent un gra massa, total només és un llibre imprès el  1570. I, a més, Google llibres és, ara per ara, un servei gratuït...

martes, 13 de marzo de 2012

El relligador botxí

Passa a vegades: una bona guillotinada i els caràcters queden escapçats. A vegades ho paguen els peus d'impremta, a vegades les notes marginals. En aquest cas li ha tocat a la dedicatòria. És un exemplar de Maladies et facultés diverses des mystiques, obra del doctor Charbonnier, imprés a Brusseles l'any 1875 (encara es troba sense dificultat a llibreries antiquàries, i més fàcilment encara en aquesta cosa horrible del facsímil industrialitzat que és el print-on-demand).El doctor Charbonnier era un naturalista que atribuïa els fenòmens místics (incloent-hi els estigmes) a la confluència de factors com els efectes desnutricionals del dejuni, el clima càlid i l'autosuggestió. Del destinatari de la dedicatòria no en sé res. Un propietari posterior, que va estampar el segell entintat de la seva biblioteca a la portada, va ésser el doctor Otero Acevedo, un metge que a finals del segle XIX s'interessà científicament en els fenòmens espiritistes.


A mon ami José Ferrag[ut]
hommage de l'auteur?
Charbon[nier]