Allò que no està originàriament imprès en un llibre, però que està en el llibre: dedicatòries (de l'autor o de qui regala), ex-libris, anotacions, segellats, curiosos punts de lectura, enquadernacions...

jueves, 12 de enero de 2012

Del poeta de Castellar al pintor escenògraf

El poeta és  Josep Vives i Borrell. Hom troba abundants exemplars de la seva obra a llibreria antiquària, la majoria dedicats. El destinatari d'aquest exemplar era Antoni Ros i Güell. L'obra: Refugi perdurable, en la segona edició publicada per Altés a la tardor de 1934. El refugi perdurable no és altra cosa que el cor del poeta i els "refugiats" els seus records de moments d'emoció qualificada.Atenció al detall curiós de les anotacions a llapis, indicadores de fins a quin punt pot arribar la deflació d'un llibre de poesia. A l'angle dret el preu que hi devia posar un esperançat llibreter de vell (potser va aconseguir vendre'l, tal vegada amb algun petit descompte): 20 €. Molt més avall l'anotació d'un adquirent pagat de si mateix: Mercat Encants / 2 € / Gener 2009. Ai, ai, com diu un dels poemes referint-se al pessimisme: Més que fatal, mesquí.


Al notable escenògraf
i distingit amic
A. Ros i Guell
com a sincera mostra d'afecte
J. Vives i Borrell