Allò que no està originàriament imprès en un llibre, però que està en el llibre: dedicatòries (de l'autor o de qui regala), ex-libris, anotacions, segellats, curiosos punts de lectura, enquadernacions...

sábado, 24 de diciembre de 2011

Puer natus est nobis

Bon Nadal!


No hay comentarios:

Publicar un comentario