Allò que no està originàriament imprès en un llibre, però que està en el llibre: dedicatòries (de l'autor o de qui regala), ex-libris, anotacions, segellats, curiosos punts de lectura, enquadernacions...

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Un mirall per 10 rals


Aquest no era el de "mirallet, mirallet", ben al contrari. Es tracta de El espejo que no adula, de Joan Puget de la Serre, traducció al castellà de Nicolás Antonio Heredero y Mayoral, imprès a Barcelona el 1819. Un seguit de reflexions sobre la mort i el judici, amb algunes il·lustracions referents a poderosos personatges que recordaven la seva condició mortal.
Si Orís no era el cognom sinó el lloc de naixement del capellà Josep Martí, vivint a Ferrerons no era pas lluny del seu poble. Interrogants no en falten...Per exemple, on tenia el destí o el benefici aquest prevere? No sembla que Ferrerons pogués mantenir un capellà...Anotació:

Joseph Martí de Orís, prebere en
Ferrarons de 1849, preu 10 rals


No hay comentarios:

Publicar un comentario