Allò que no està originàriament imprès en un llibre, però que està en el llibre: dedicatòries (de l'autor o de qui regala), ex-libris, anotacions, segellats, curiosos punts de lectura, enquadernacions...

martes, 13 de marzo de 2012

El relligador botxí

Passa a vegades: una bona guillotinada i els caràcters queden escapçats. A vegades ho paguen els peus d'impremta, a vegades les notes marginals. En aquest cas li ha tocat a la dedicatòria. És un exemplar de Maladies et facultés diverses des mystiques, obra del doctor Charbonnier, imprés a Brusseles l'any 1875 (encara es troba sense dificultat a llibreries antiquàries, i més fàcilment encara en aquesta cosa horrible del facsímil industrialitzat que és el print-on-demand).El doctor Charbonnier era un naturalista que atribuïa els fenòmens místics (incloent-hi els estigmes) a la confluència de factors com els efectes desnutricionals del dejuni, el clima càlid i l'autosuggestió. Del destinatari de la dedicatòria no en sé res. Un propietari posterior, que va estampar el segell entintat de la seva biblioteca a la portada, va ésser el doctor Otero Acevedo, un metge que a finals del segle XIX s'interessà científicament en els fenòmens espiritistes.


A mon ami José Ferrag[ut]
hommage de l'auteur?
Charbon[nier]

No hay comentarios:

Publicar un comentario